10 อันดับพืชน้ำสำหรับปลูกในบ่อปลา

บทความนี้ทางเราได้รวบรวม 10 พรรณไม้น้ำยอดนิยมสำหรับปลูกในบ่อปลา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังต้องการจัดบ่อปลาที่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ให้ทั้งความสวยงามและความเพลิดเพลิน คุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขระหว่างการจัดบ่อปลาและยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นบ่อปลาของคุณมีความสวยงาม เบื้องต้นเรามาทำความรู้จักว่า ไม้น้ํา มีอะไรบ้าง หลักการเลือกพรรณไม้น้ำ และพรรณไม้น้ำยอดนิยม

พรรณไม้น้ำคืออะไร

พรรณไม้น้ำ หรือพืชน้ำ หมายถึง พืชที่ลอยอยู่ในน้ำ ทั้งเหนือน้ำ และใต้น้ำ ซึ่งเราสามารถแบ่งพืชน้ำออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. พรรณไม้น้ำแบบลอยน้ำ (Floating plants)

เป็นพรรณไม้น้ำที่ทุกส่วนลอยอยู่บริเวณผิวน้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ต้น หรือราก ตัวอย่างเช่น ผักตบชวา จอก เป็นต้น

2. พรรณไม้น้ำแบบใต้น้ำ (Growth Water plants)

พรรณไม้น้ำชนิดนี้ จะเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำ ซึ่งมีทั้งส่วนรากและลำต้นที่อยู่ใต้น้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

  • พืชใต้น้ำ คือ พืชที่มีส่วนที่เป็นรากและลำต้นเจริญอยู่ใต้น้ำ โดยไม่มีส่วนใดโผล่มาเหนือน้ำ อย่างเช่น สาหร่าย เป็นต้น
  • พืชเหนือน้ำ คือ พืชที่มีส่วนรากและต้นเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำระยะหนึ่ง เมื่อถึงเวลาก็จะมีบางส่วนของต้นโผล่มาเหนือน้ำ เช่น บัว เป็นต้น

3. พรรณไม้ชายน้ำ ริมน้ำ (Marginal plants)

สำหรับพรรณไม้น้ำประเภทสุดท้าย คือพรรณไม้ชายน้ำ เป็นพรรณไม้น้ำ ที่มีส่วนรากและลำต้นเจริญอยู่ริมน้ำ หรืออาจเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เช่น ต้นกก ผักแว่น เป็นต้น

หลักการเลือกพรรณไม้น้ำสำหรับปลูกในบ่อปลา

1. ขนาดของบ่อปลาและขนาดของต้นไม้

พรรณไม้น้ำ ก็เหมือนพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อระยะเวลาผ่านไป เพราะฉะนั้นหากขนาดบ่อปลาของคุณมีขนาดเล็ก พรรณไม้น้ำก็จะอัดแน่นอยู่ในบ่อทำให้ดูรกมากกว่าสวยงาม

2. ขนาดของบ่อปลาและจำนวนปลา

แน่นอนว่า หากคุณต้องการให้บ่อปลาสวยงาม ปลามีสุขภาพดี ก็จะต้องรักษาระบบนิเวศในบ่อปลาให้เกิดความสมดุลมากที่สุด ดังนั้น หากบ่อปลาเล็ก แต่จำนวนปลาเยอะ ก็จะทำให้เกิดการแย่งอาหาร แย่งอากาศ และสูญเสียความสมดุลในที่สุด

3. การจัดวางพรรณไม้น้ำในบ่อปลา

พรรณไม้น้ำ สำหรับปลูกในบ่อปลามีอยู่หลายชนิด การเลือกพรรณไม้จะต้องดูความเหมาะสมและการเจริญเติบโตอย่างเช่น การใช้สาหร่ายนำไปจัดบ่อปลาจะต้องผูกติดกับกรวดแล้วจึงค่อยๆ หย่อนลงไปในบ่อจะเจริญเติบโตได้ดี หรือพรรณไม้น้ำบางชนิดสามารถผูกติดกับขอนไม้เพื่อความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ

4. แสงสว่าง

พรรณไม้น้ำมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ต้องการ แบ่งเป็นประเภทที่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น พรรณไม้น้ำที่ส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา และพรรณไม้น้ำที่ต้องการแสงน้อย เช่น พรรณไม้น้ำที่อยู่ใต้น้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตำแหน่งของบ่อปลาได้แล้วก็ควรสังเกตด้วยว่าบริเวณนั้นมีแสงมากหรือน้อยแล้วจึงเลือกพรรณไม้ที่มีความเหมาะสม

5. เลือกพรรณไม้น้ำที่สมบูรณ์

การเลือกพรรณไม้น้ำ ควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ ลำต้นแข็งแรง ไม่บอบช้ำ ไม่เป็นโรค อาจเลือกพรรณไม้ที่มีราคาถูกและแพง ผสมกันไป

อุปกรณ์และวิธีการดูแลพรรณไม้น้ำ

อุปกรณ์

1. บ่อปลา

แน่นอนว่าจะจัดบ่อปลาก็จะต้องจัดเตรียมบ่อปลาที่มีขนาดเหมาะสมตามจำนวนปลาที่ต้องการจะเลี้ยง

2. ดิน กรวด หิน

การปลูกพืชน้ำ ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไป จะต้องใช้ดิน หิน หรือกรวดเพื่อให้พืชน้ำเจริญเติบโต ซึ่งจะเป็นดินสำหรับการปลูกพืชน้ำโดยเฉพาะ เช่น ดิน ADA ดิน Crazy Stone ซึ่งเป็นดินที่มีส่วนผสมของปุ๋ยอยู่แล้ว พืชน้ำจะเจริญเติบโตได้ดี

3. แสง หรือ ไฟ

หากบ่อปลาของคุณอยู่ในตำแหน่งที่แสงสว่างสามารถส่องถึงได้อย่างเต็มที่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แสงไฟ แต่หากอยู่ในที่ที่โดนแสงน้อย ก็ควรใช้ไฟ LED แบบประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับพืชน้ำ

4. พรรณไม้น้ำ

เลือกพรรณไม้น้ำตามความต้องการ โดยจะต้องพิจารณาจากความเข้มแสง คุณภาพน้ำ วัสดุที่ใช้ปลูก การเจริญเติบโต ความยากง่ายในการดูแล และราคาที่เหมาะสม เป็นต้น

5. เครื่องปั๊มอากาศ

เครื่องปั๊มอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อปลา ทำให้ปลาแข็งแรง สดชื่น ได้รับอากาศอย่างเพียงพอ และไม่ทำให้ปลาตาย

6. ระบบกรองน้ำในบ่อ

แน่นอนว่าการเลี้ยงปลาในบ่อจะต้องมีระบบการกรองน้ำที่ดี เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดี ไม่เน่าเสีย ทำให้ปลามีสุขภาพดี รวมทั้งพืชน้ำก็จะเจริญเติบโตได้ดีด้วย

วิธีการดูแลพรรณไม้น้ำ

1. การใส่ปุ๋ยCO 2

พืชน้ำ ก็มีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับพืชทั่วๆ ไป และปุ๋ย CO2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำ นอกจากนี้พืชน้ำยังต้องการแร่ธาตุอื่นๆ เช่น ไนโตรเจน โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส CO2 จะช่วยให้พรรณไม้น้ำมีใบที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. ตัดแต่งใบที่เสียออก

เมื่อจัดบ่อปลาได้สักระยะ ต้องคอยสำรวจว่ามีใบของพืชน้ำชนิดใดที่เน่าเสีย หรือใบเหลืองให้เด็ดออกเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย

10 พรรณไม้น้ำยอดนิยม

1. ผักเป็ดแดง(ผักเป็ดน้ำ)

เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนบก เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่น้ำไม่ลึกมาก ลำต้นแข็งแรงเรียวสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

2. โรทาลาอินดิคา(ห้วยชินสี)

พืชล้มลุก ลำต้นมีสีเขียวหรือสีแดง มีลักษณะอวบ ทอดเลื้อยหรือขึ้นในน้ำ มียอดดอกสีชมพู

3. เฟิร์นรากดำใบใหญ่

เป็นพรรณไม้น้ำที่ได้รับความนิยมและมักเห็นกันอยู่บ่อยๆ นิยมปลูกที่ขอนไม้ ช่วยทำให้น้ำใส ต้นแข็งแรงอยู่ได้นาน ช่วยดูดของเสียจากปลาได้

4. สาหร่ายเดนซา

สาหร่ายชนิดนี้เลี้ยงง่าย ทนทาน มีความสวยงามสีเขียวสดใสเป็นพุ่มเหมือนหางกระรอก ขยายพันธุ์ได้ง่าย แต่ต้องการแสงมาก

5. หญ้างูเห่า

หญ้างูเห่า เป็นไม้น้ำที่มีใบสีเขียวเรียวยาว พลิ้วไหวตามน้ำสวยงาม

6. หนวดปลาดุกแคระ

หนวดปลาดุกแคระเป็นพืชที่ชอบน้ำ สามารถปลูกบริเวณที่มีความชื้นสูงบริเวณริมบ่อปลาได้  มีความทนทาน ดูแลง่าย มีลักษณะคล้ายหนวดปลาดุก

7. เทปเกลียวสิงคโปร์

พรรณไม้น้ำยอดนิยม ใบสีเขียวเป็นเกลียว ดูแลง่าย ชอบแสงแดดปานกลาง โตเต็มที่จะสูงประมาณ 15 นิ้ว

8. สาหร่ายฉัตรน้อย

พืชน้ำขนาดเล็ก มองแล้วน่ารักสบายตา สาหร่ายฉัตรมีดอกสีชมพูเล็ก ๆ สามารถออกดอกได้ทั้งปี เป็นพืชน้ำที่ชอบแสงแดด เลี้ยงง่ายเหมือนบัวทั่วๆ ไป

9. หางนกยูงใบยาว

เป็นพืชชายน้ำ เจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่เหนือน้ำ หรือแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ  ลำต้นลักษณะกลมเรียว สีเขียว และมีขนสีขาว ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเป็นรูปหอกขอบใบหยักมนเล็กน้อย ส่วนหางนกยูงใบยาวที่อยู่ใต้น้ำจะมีลักษณะใบกลม เรียวยาว สีน้ำตาลแดง ใบจะมีลักษณะพลิ้วเมื่ออยู่ใต้น้ำ

10. บัวอเมซอน

พืชน้ำที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด เลี้ยงง่ายมาก นิยมปลูกในบ่อปลา สามารถใช้เป็นสถานที่วางไข่ของปลา หรือใช้บำบัดน้ำเสียได้ ชอบแสงแดดจัด ลำต้นสีเขียวมีดอกสีขาวเล็กๆ น่ารัก

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับความรู้ที่เรานำมาเผยแพร่ในบทความนี้ ทั้งการเลือกพรรณไม้น้ำสำหรับปลูกในบ่อปลา อุปกรณ์สำหรับการจัดบ่อปลา การดูแลพรรณไม้น้ำ รวมถึง 10 พรรณไม้ที่นิยมน้ำมาจัดบ่อปลา ได้ความรู้กันแบบอัดแน่นแบบนี้ ก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อและเพาะพันธุ์ได้เลยครับ

You might also enjoy

ต้นไม้กันงู
แนะนำ 10 ต้นไม้กันงูน่าปลูก ไว้รอบบ้าน ช่วยไล่งูให้หลีกไกลอย่างได้ผล

การปลูกต้นไม้ไล่งู ถือเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันงูเข้ามาในบริเวณบ้านที่ได้ผล เพราะต้นไม้หลายชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านกลิ่น, ผิวสัมผัสและสารบางชนิดที่มีอยู่ในต้นไม้กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นอันตรายต่องูและทำให้งูไม่กล้าเข้าใกล้ ประเทศไทยมีต้นไม้ที่สามารถไล่งูได้อยู่หลายชนิด สามารถหามาปลูกได้ไม่ยากและยังขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณบ้านได้อีกด้วย แต่การจะป้องกันงูเข้าบ้านอย่างได้ผลนั้น จะต้องดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาดไปพร้อมกันด้วย จึงจะสามารถป้องกันงูเข้าบ้านอย่างได้ผลดีที่สุด

แนะนำ 10 ต้นไม้มงคลปลูกในกระถางเล็ก เพิ่มความสวยงามและเสริมบารมี

ต้นไม้มงคลที่ถูกนำมาปลูกไว้ในกระถางเล็กวางประดับตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโต๊ะทำงานนั้น ไม่เพียงแต่ให้ความสุขใจกับเจ้าของเท่านั้น หากแต่ยังให้ความสดชื่นและผ่อนคลายจากความตึงเครียดในภาระหน้าที่การงาน นอกจากชื่อและความหมายดี ๆ ของ 10 ต้นไม้มงคลปลูกในกระถางเล็ก เหล่านี้จะช่วยเสริมบารมีให้กับเจ้าของได้ตามความเชื่อแล้ว ต้นไม้ในกระถางเล็กเหล่านี้ ยังให้อากาศที่บริสุทธิ์และดูดซับสารพิษในอากาศได้อีกด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง การมีต้นไม้มงคลตั้งประดับไว้รอบตัวเท่ากับเป็นการนำธรรมชาติอันบริสุทธิ์มาอยู่ใกล้ ๆ ตัวซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้น และสิ่งนี้เองจะมีส่วนช่วยเสริมพลังความคิดเชิงบวกได้อีกทางหนึ่ง

ต้นไม้ริมรั้วน่าปลูก
แนะนำ 10 ต้นไม้ริมรั้วน่าปลูก ให้คุณประโยชน์อย่างหลากหลาย

การปลูกต้นไม้ริมรั้วกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในยุคปัจจุบัน เพราะสอดคล้องกับกระแสลดโลกร้อน ทั้งยังเพิ่มความสวยงาม, เป็นธรรมชาติ, สร้างบรรยากาศที่สงบ, ร่มรื่นและผ่อนคลายให้กับบริเวณบ้านได้อย่างลงตัว ต้นไม้ที่นิยมปลูกไว้ริมรั้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่หาง่าย ดูแลไม่ยาก และบางชนิดยังให้ประโยชน์ในด้านของการเป็นสมุนไพร เป็นอาหาร และยังสามารถป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกได้อย่างดีอีกด้วย แต่การเลือกปลูกต้นไม้ริมรั้วนั้นก็จำเป็นต้องอาศัยการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงและสร้างความสวยงามให้กับอาณาบริเวณได้อย่างน่าประทับใจ

รู้จัก 10 ต้นไม้ดอกสีเหลืองน่าปลูก ในสวนเพื่อความสวยงามและเป็นมงคล

การปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง นอกจากจะเป็นสิริมงคลแล้ว ยังให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวาและเป็นสื่อแทนความหวังที่สดใส หลายบ้านจึงนิยมปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองไว้เป็นไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสดชื่นสวยงามและเสริมบารมี ประเทศไทยมีต้นไม้หลายชนิดที่ให้ดอกสีเหลืองและสามารถหามาปลูกได้ไม่ยาก บางชนิดต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษ ขณะที่บางชนิดไม่ต้องประคบประหงมมากนักก็สามารถให้ดอกสีเหลืองสวยงามได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขอเพียงแค่คนปลูกรู้จักข้อมูลพื้นฐานของต้นไม้แต่ละชนิดให้ดี ก็จะทำให้ได้ต้นไม้สวย ๆ น่ามองประดับสวนในบริเวณบ้าน สร้างความสุขทุกครั้งที่ได้มอง